Home SK

SMOKAI Limited, New Zealand

 Spoločnosť rybárov, lovcov, zberačov, gurmánov, vynálezcov a obchodníkov. Sú tak trochu posadnutí kvalitou.

Dali nám dôveru a my sme šťastní, že môžeme k vám priniesť ich produkty. Produkty, ktoré vynašli a na ktorých tvrdo pracovali.

Vyrobené na Novom Zélande | Heavy-Duty | Presne skonštruované | Jednoduché a pohodlné | Všestranné | Ovládateľné | Spoľahlivé | Ekonomické