Üzleti feltételek

 1. Általános rendelkezések és definíciók meghatározása

1.1 Ezen általános üzleti feltételek (továbbiakban „ÁÜF“) hatálya az üzleti kapcsolatokra a vásárló és a GoSmoke k.f.t, székhelye: Pavla Horova 2, 080 05 Prešov- Eperjes, Szlovák köztársaság, cégjegyzékszám: 51 735 181, adószám: SK2120776856, az eperjesi kerületi bíróságon bejegyezve: szakasz: Sro, 36505/P bejegyzés (továbbiakban „üzemeltető” vagy „eladó”), elektronikus úton kötött  adás-vétel a www.gosmoke.eu honlapon (továbbiakban „rendszer”).

1.2 Az ÁÜF szabályozza a résztvevők jogait és kötelességeit az eladó és a vevő között a www.gosmoke.eu szerveren keresztül megkötött adásvételi szerződésben.

1.3 A szerződőfelek jogait és kötelességeit, valamint az adásvételi szerződésben történő változásokat a szlovák polgári törvénykönyv §588 a §612 továbbá 40/1964 törvény szabályozza.

1.4 Vásárlónak azt a természetes vagy jogi személyt értjük, aki a rendszerben regisztrált és elküldte az elektronikus megrendelést az üzlet rendeszerével feldolgozva.

1.5  Elektronikus megrendelésnek értelmezzük elektronikus úton kitöltött űrlapot, amely tartalmazza a vásárló adatait, a honlapon vásárolt termékeket és azoknak az árát és ez el lett küldve az eladónak a rendszeren keresztül vagy e-mailben.

 1. Megrendelés

2.1  Érvényes elektronikus megrendelés feltétele, hogy a regisztrációkor feltüntett adatok teljesek és hitelesek, telefonszámot beleértve.

2.2 Az összes elektronikus úton beérkező megrendelés szerződéstervezetnek minősül kötelezettséggel.

2.3  Adásvételi szerződés, amely alapján valósul meg az áru eladása a vásárlónak, a rendszeben történő megrendelés alapján történik. Az eladó által elküldött  megrendelést megerősítő e-mail (vagy egy része) mindkét fél részére elkötelezettséget jelent, addig a pillanatig, ha a megegyezés idejében nem szegődik meg a feltételek, akkor megszűnik a kapcsolat a vásárló és a GoSmoke s.r.o társaság között.

2.4  A fő feltételeknek értelmezzük főleg a megrendelés tartalmát (a termék pontos sajátossága és mennyisége), az áruszállítás árát, kézbesítés módját és a fizetési feltéleleket.

 1. Megrendelés lemondása

3.1 A vevőnek joga van ok nélkül bármikor lemondani a megrendelését mielőtt megérkezne a megerősítő üzenet az eladótól. A megerősítés után már csak akkor lehet lemondani, ha az eladó nem teljesíti a megegyezett kézbesítési feltételeket. Megerősített megrendelés lemondása esetén a vásárló köteles megtéríteni az eladónak felmerült költségeit. Az eladó érvényesíti a kár megtérítésének a jogát főleg abban az esetben, ha a termék „megrendelésre” van, amelyet az eladó köteles beszerezni, illetve abban az esetben, ha termék beszerzése során költségei merültek fel. A megrendelés lemondásának a költsége akár a termék árának az 50%-a is lehet.

3.2 Megrendelés lemondása az eladó részéről

Az eladó az alábbi esetekben érvényesíti a megrendelés lemondásának jogát:

* abban az esetben, ha az utánvételes megrendelést nem lehetett megerősíteni (hibásan feltüntetett telefonszám, nem elérhető, nem válaszol az e-mailre stb.)
* ha a vevő az előző megrendelését nem vette át a megredenelt terméket, vagy megsértette az üzleti feltételeket
* ha a terméket már nem gyártják, vagy nem lehet beszerezni illetve jelentős értékben változott a termék beszerzési ára. Ha ez az eset megtörténik, az eladó felveszi a vevővel a kapcsolatot, hogy megegyezzenek a következő lépésekben. Abban az esetben, ha a vevő a termék árának egy részét illetve a teljes árát megtérítette, az össz vissza lesz térítve a vevő számla számára vagy postacímére 15 naptári napon belül.

 1. Szerződéstől való elállás (csomagküldő értékesítés)

4.1  Vásárlónak joga van elállni a szerződéstől a fogyasztóvédelmi törvény értelmében 102/2014 az áru átvételétől számolt 14 munkanapon belül. Ha a vásárló érvényesíti jogát, köteles betartani az ÁÜF-ben 4.2 pontban feltüntetet feltételeket.

4.2  Tekintettel arra, hogy a szerződéstől való elállás a szerződés elején történik, a szerződés tárgya vissza lett küldve a szállítónak és a szállító visszatérítette a termék árát. Az eladó a költségeinek megtérítésének jogát fentartja főleg abban az esetben, ha a termék „megrendelésr“-re van, amelynél szükség volt az árut megrendelni és ezáltal bizonyíthatóan felmerültek a költségek a beszerzés kapcsán.
Ha a vásárló úgy dönt, hogy ellép a szerződéstől a 4.1. pontban feltüntetett határidőn belül, az alábbi pontokat kell betartania:

– felvenni írásban a kapcsolatot (lásd. elérhetőségek) és kérvényezni a szerződéstől való elállást feltüntetetni a megrendelés számát, megrendelő neve, vásárlás dátuma és a vásárló számla száma, ahová visszatérítődik a termék ára.
– ha a vevő már a terméket átvette, akkor köteles  vissza kell küldeni az eladó címére, ami az elérhetőségeknél van feltüntetve:

 • a termék eredeti és sértetlen csomagolásban kell lennie ( sértetlen védő fóliában)
 • a termék használatlan állapotban kell lennie
 • terméknek sértetlen állapotban kell lennie
 • terméknek teljesnek kell lennie (beleértve a termékhez hozzácsomagolt szórólapot stb)
 • küldje vissza a terméket a vásárlási igazolvánnyal –  számlával

Amennyiben az áru visszaküldésére vonatkozó feltételek teljesültek és az áru fizikailag megérkezett az üzemi címre ennek követően 14 napon belül vissza lesz tértítve az áru összege a számla számára. Az árut kézbesítve és bebiztosítva kell visszaküldeni, mivel nem kezeskedünk a csomagvesztésért illetve a csomag sérüléséért. Az árut ne küldjék utánvétellel vissza.
Ha a fenti feltélek közül valamelyik nem teljesül, abban az esetben a megrendeléstől való elállást nem fogadjuk el, és az árut a vásárló költségeire küldjük vissza.

 1. Ár feltételei

5.1 A termékek ára ÁFA-val van feltüntetve

5.2 Csomagolás és szállítás ára  a 6.pontban vannak feltüntetve.

5.3  A vásárló az alábbi valutákban fizetheti ki a vásárolt áru árát:

 • EUR áru átvételekor utánvétellel Szlovák köztársaság területén, illetve bankszámlára való befizetés esetén
 • CZK áru átvételekor utánvétellel Cseh köytaárság területén
 • HUF áru átvételekor utánvétellel Magyarország területén
 1. Csomagolás és szállítás

6.1 GoSmoke s.r.o. nem számolja fel a csomagolás költségeit.

6.2 Szállítás ára tartalmazza az ÁFA-t. Szállítás ára függ a csomag súlyától, amelyet a kosárba helyezett termék súlya határoz meg. Szállítási költség minimális ára 4,60€ Szlovákia területén. Minimális szállítási költség külföldre 11,40€.

6.3  Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számolunk fel.

 1. Fezetési feltételek és lehetőségek

7.1  Egyszeri átutalással a vállalat bankszámlájára, amely fel van tüntetve a számlán és az e-mailes értesítésben.

7.2 Az áru átvételekor utánvétellel.

7.3  Személyes átvételkor kézpénzben.

7.4  Amennyiben a termék  teljes ára nem lesz térítve, az eladónak jogában áll a szállítmány visszatartására addig, míg nem lesz a termék ára térítve.

 1. Kézbesítési feltételek

8.1  Teljesítés tárgyának (megrendelet áru) kézbesítés az áru elérhetősége szerint történik minnél hamarabb. Minden terméknél fel van tüntetve, hogy elérhető-e.

8.2  Minden vásárlo értesítve van a megrendelésének a változásáról e-mailben. Megrendelésének állapotát a rendszerbe való bejelentkezéskor tudja ellenőrizni.

8.3  Az árut futárszolgálat által kézbesítjük a megrendelésben feltüntetett címre.

8.4  Az árut személyesen átvehető közös megegyezés után GoSmoke s.r.o vállalat székhelyén.

8.5  Az árut a megrendelés napjától 2 munkanapon belül küldjük.

8.6 Az áru tulajdonjoga az áru átvétele és az ár térítése után ruházódik át a vásárlóra.

8.7 Az árut kizárólag Szlovákia, Csehország és Magyarország területére szállítjuk.

8.8  Egyébb Európai Uniós tagállamba illetve más országoba előzetes megegyezés után vásárló és az aladó között, ahol tisztázódnak a szallítási feltételek és a szállítási költségek valamint egyébb kébesítési feltételek megegyezése után.

 1. Jótállási feltételek és reklamációs rend

9.1 Reklamálni csak azt a terméket lehet, amelyet az eladótól vásárolt és a terméktulajdonjoga a vásárlóé.

9.2  Abban az esetben, ha a tulajdonjog nem ruházódott át a vásárlóra, akkor a vásárló a Ptk. § 151 jár el.

9.3 Ha a vásárló egyben fogyasztó (természetes szeméky, aki nem üzleti vagy foglalkozási körében jár el) az összes kínált termékre 24 hónap a jótállás, amennyiben nincs a termékhez feltüntetve másként. Ha a vásárló nem a végleges fogyasztó, akkor a Keresekelmi törvénykönyv szerint járunk el, tehát a jótállás 1 év. A jótállási idő az áru átvételének napjával kezdődik.

9.4 A vásárló köteles a reklamációt haladék nélkül érvényesíteni az eladónál, miután megtalálta a hibát az árun.


9.5
 Hibafelelőség nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek felmerültek az alábbi használat során:
a. a termék használata során  mechanikailag megsérült,
b. a termék nem megfelelő használata során, eltérő használat, mint a használati leírásban van feltüntetve,
c. a terméket olyan körülmények között használja, amelyek nem felelnek meg a páratartalomnak, kémiai és mechanikai hatások a termékre.
d. elhanyagolt törődés és karbantartás,
e. termék sérülése tőlterhelés esetén,
f. Az áru nem a leírások szerint volt használéva, meg lettek sértve az általános elvek, technikai normák illetve a biztonsági előírások.

9.6  Nem felelünk a természetes csapások által okozott sérülésekért.

9.7  Nem felelünk az áru használata során felmerült természetes kopásáért, ezért a termék rövidebb élettartalmát nem tekinthetjük hibának.

9.8 A reklamációra szánt terméket el kell küldeni a címünkre GoSmoke s.r.o., Pavla Horova 2, 080 01 Prešov- Eperjes, de nem utánvételell. Az árut személyesen is elhozhatja. A terméket megfelelően csomagolja be, hogy a szállítás során ne károsodjon tovább. Kézbesítve és bebiztosítva ajánljuk küldeni az árut. Az áruhoz csatolja hozzá a számla másolatát. A reklamációt kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen kell benyújtani.

9.9 Az eladó megerősíti a reklamáció fogadását és igazolást ad a vásárlónak a reklamációjáról. Reklamáció kezdetét veszi azzal a nappal, ahogy a kérvény eljutt az eladóhoz. Ha az igazolást nem lehet rögtön kézbesíteni, muszáj kézbesíteni a lehető leghamarabb, legkésőbb a reklamáció teljesítéssével együtt. A reklamáció teljesítéséről szóló igazolás írásban lesz kézbesítve.

9.10  Az eladó köteles meghatározni a reklamáció módját azonnal, komplikált esetben legkésőbb 3 nap elteltével ahogy érvényesítette az ügyfél a reklamációt. Meghatározott esetekben, főleg ha összetett technikai értékelésre van szükség, akkor 30 nap áll rendelkezésünkre. Az eladó a reklamáció módjának meghatározása után azonnal teljesíti a reklamációt, de meghatározott esetekben kesőbb is teljesítheti. A reklamáció teljesítése nem lehet 30 napnál hosszabb ideig. 30 napos határidő lejárta után, a vásárló elállhat a szerződéstől és a termék teljes ára át lesz utalva a számlájára vagy a terméket kicseréljük egy új termékre.

9.11 Vevő jogai reklamáció érvényesítése során:

 1. elhárítható hiba esetén a vevőnek jogában áll, hogy a hibát költségmenetesen elhárítsuk, rendesen és időben. A hiba eltávolításának a módjáról az eladó dönt. Vevő igényelheti a hibás alkatrész cseréjét hibátlan alkatrészre, ha az eladónak nem származnak a cserével aránytalan költségek.
 2. helyrehozhatatlan hiba esetén, amely megakadáylozza a termék rendeltetésszerű használatát, a vásárlónak jogában áll vagy kicserélni a terméket vagy elállni a szerződéstől (pénzvisszatérítés).
 3. A reklamáció akkor teljesül, ha végbe ment a reklamáció a terméket átadták, vagy kicserélték, vagy visszatérítették a vételárat, írásbeli felhívással a termék átvátelre vagy a reklamáció visszautasításáról szóló határozat kézbesítésével.

9.12  Sértetlen árut, illetve sértetlen csomagot (csomagátvételnél) szükség van leellenőrizni átvételkor, mivel a szállítás során megsérülhet. Vásárlóinknak azt ajánljuk, hogy a fuvarozó előtt ellenőrizzék le a csomagot. Az aláírásával megerősíti a futárnak, hogy a csomagot sértetlenül vette át.

9.13  Ezek a reklamációs feltételek az ÁÜF részét képezik és az eladó él azzal a jogával, hogy bármikor megváltoztathatja figyelmeztetés nélkül.

9.14 Elérhetőségi cím: Üzem címe: GoSmokes.r.o., Pavla Horova 2, 080 01 Prešov- Eperjes, Slovensko- Szlovák köztársaság

Elérhetőségek:
e-mail: infoosmoke.eu, t.sz.:+421944288942

 1. www.gosmoke.eu oldalon feltüntetett hibák felelősége

10.1 A GoSmoke s.r.o. felhívja a vásárló figyelmét arra, hogy a www.gosmoke.eu oldanol feltüntetett információk részben harmadik személytől vannak átvéve, ezért tartalmazhat eltéréseket, az információkat aktualizáljuk előzetes fegyelmeztetés nélkül.

10.2 GoSmoke s.r.o vállalatnak jogában áll előzetes felhívás nélkül megváltoztatni a termékeit illetve szolgáltatást és nem felel a tartalom helyességében.

10.3. GoSmoke s.r.o. nem vállal felelőséget más felekkel szemben, az általuk feltüntetett információ és hivatkozások által használt termeken felmerült közvetett illetve közvetlen vagy rendkívüli károkért, .