Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelem és a személyes adatok kezelése

Mik azok a személyes adatok?

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható érintettre vonatkozik. Az érintettet azonosítottnak vagy azonosíthatónak kell tekinteni, ha az érintett közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen szám, kód, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemzőire jellemző elem alapján.

Személyes adatok közé soroljuk főleg keresztnevet, vezetéknevet, természetes személy címét, e-mail címét, IP címet, lehetnek információk az igénybe vett szolgáltatásokról, illetve a természetes személy tevékenységéről, preferenciáiról. Az adatvédelmet a „Személyes adatok védelméről szóló törvény” 18/2018 pontban határozza meg.

Mi a személyes adatok feldolgozása?

Személyes adatok feldolgozása alatt értjük akármilyen műveletet vagy műveletcsoportot, amellyel az adminisztrátor rendszeresen személyes adatokkal dolgoznak, automatikusan vagy egyéb eszközökkel, főleg adatok gyűjtése, információhordozóra való mentése, adatok elérhetősége, javítása vagy változtatása, keresése, felhasználása, átadása, terjesztése, feltüntetése, elmentése, cseréje, osztályozása, letiltása vagy törlése.

Ki a személyes adatok adminisztrátora?

GoSmoke s.r.o. vállalat vagyunk, cégjegyzékszám 51735181, székhely Pavla Horova 2, 08005 Eperjes – Prešov, Szlovákia, bejegyezve az Eperjesi járás körzeti bíróságán, szakasz: Sro, betétsz. 36505 / P 2018.június.7-én.

Az Ön személyes adatait, mint adminisztrátor dolgozzuk fel, azaz meghatározzuk, hogyan lesznek feldolgozva és milyen cél érdekében, milyen hosszú ideig és kiválasztjunk más adminisztrátort, aki segít nekünk az adatok feldolgozásában.

Felelős személy elérhetősége

Amennyiben az adatok feldolgozása alatt szeretné velünk felvenni a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken teheti meg: telefonszám +421944288942 vagy kozubar@gmail.sk

Személyes adatok terjedelme és annak a feldolgozásának a célja.

Azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Ön ad meg nekünk az alábbi okok végett (az adott cél elérése érdekében):

  • szolgáltatás nyújtás, szerződés teljesitése: Az Ön személyes adatainak terjedelme: e-mail cím, keresztnév és vezetéknév, cím és telefonszám, szükségesek a szerződés teljesitéséhez (például: applikációhoz jutás, online tanfolyam elküldése stb., áru kézbesítése)
  • Könyvelés vezetése: Ha az ügyfelünk, az Ön személyes adatai (számlázási adatok) nélkülözhetetlenek, hogy teljesítsük a jogi kötelességünket a számla kiállításához és az adóhoz kellő okmányokhoz
  • marketing – hírével küldése: Az Ön személyes adata (e-mail címe és neve) közvetlen marketing célra használjuk fel – üzleti értesítések küldésére. Amennyiben már az ügyfelünk, akkor abban az érdekben cselekszünk, illetve feltételezzük azt, hogy érdeklik Önt az újdonságaink és azt küldjük 5 éven keresztül az utolsó rendelésétől számítva. Amennyiben nem az ügyfelünk, akkor a hírlevelet csak az Ön beleegyezésével küldjük 5 éven keresztül a jóváhagyás időpontjától. Mindkét esetben visszavonhatja a hozzájárulását a leiratkozó hivatkozásra kattintva, amelyet minden egyes hírlevélen fel van tüntetve.
  • haladó marketing hozzájárulás alapján: Csak az Ön hozzájárulásával küldünk inspiráló ajánlatokat harmadik féltől is e-mailek felhasználásával, re marketing, illetve Facebookon való hirdetéssel, 5 éven keresztül ahogy a hozzájárását adta. Természetesen bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a leiratkozó linkre kattintva, illetve a kapcsolattartó személy felkeresésével.

Személyes adatait az elévülési időig őrizzük meg, kivéve, ha jogszabály hosszabb ideig rendelkezik azok megőrzéséről, vagy konkrét esetekben másként nem rendelkezünk.

Sütik.

Honlapunk böngészésével rögzítjük az Ön IP- címét, milyen hosszú ideig tartózkodik a honlapunkon és melyik oldalról érkezik. Sütik használatlának segítségével mérjük a honlapuk látogatottságát, igényét, hogy testre szabhassuk a honlapot, mert hiszünk abban, hogy ezáltal jobb szolgáltatást tudunk Önnek nyújtani.

Célzott reklámra a sütik csak az Ön hozzájárulásával lesznek feldolgozva. Honlapunkat úgy is látogathatja, hogy ne gyűjtünk Önről adatot. Sütik használatát le tudja tiltani számitógépén.

Személyes adatvédelem és annak biztosítása.

A személyes adatival felelőségteljesen és a törvénynek megfelelően járunk el. A személyes adatok feldolgozására automatizált és nem automatizált eszközöket használunk. Összes adatot bebiztosítottság szerveren mentjük el kizárólag Európai unión belül. Az adatokat maximálisan védjük modern technológiák segítségével, amelyek megfelelnek a technikai fejlődésnek.

Elfogadtuk és fenntartjuk az összes (ismert aktuális) technológiai és szervezési intézkedéseket, amelyek gátolják az adatok visszaélését, sérülését vagy megsemmisítését, főleg:

Személyes adatok átadása harmadik félnek.

Az adataihoz hozzá tudnak jutni az alkalmazottaink. Annak érdekében, hogy bizonyos feldolgozási műveleteket biztosítsunk, amelyeket önerőből nem tudunk biztosítani, olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait és alkalmazásait használjuk, akik ismerik az adatok védelmét és az adatfeldolgozásra szakosodtak.

Ezek az adatfeldolgozók:

  • DPD Szlovákia, áru szállító
  • SPS Szlovákia áru szállító,

Lehetséges, hogy a jövőben, úgy döntünk, hogy újabb almozásokat vagy feldolgozókat használunk fel, hogy megkönnyítsük vagy jobb minőségű feldolgozást biztosítsunk. Ígérjük azonban, hogy ilyen esetben legalább a jogszabálynak megfelelő követelményeket támasztjuk a feldolgozás biztonságával és minőségével kapcsolatban.

Személyes adatok átadása EU-n kívül.

Akármilyen személyes adat feldolgozás kizárólag csak az EU területén történik.

Az Ön jogai a személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatban.

Önnek megvannak a jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Ha jogával élni kíván, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mailen: kozubar@gmail.com.

Önnek joga van olyan információkhoz, amelyeket ezen az információs oldalon már kitöltött a személyes adatok kezelésének elveivel.

Hozzáférési jogának köszönhetően bármikor felveheti velünk a kapcsolatot és mi 14 napon belül visszaigazoljuk hogy hogyan dolgozzuk fel a személyes adatait és mire. Amennyiben valamelyik adata megváltozott, elavult vagy hiányos, jogában áll azt kiegészíteni, illetve megváltoztatni.

Jogában áll az adatkezelés korlátozásában, ha úgy gondolja, hogy az adatait jogellenesen dolgozzuk fel, de nem kíván minden adatot törölni, vagy nem ért egyet az adatkezeléssel. Korlátozhatja a személyes adatainak körét vagy feldolgozási célját. (Például a hitlevélről való leiratkozás korlátozza az üzleti közlemények küldéséhez szükséges feldolgozási célját).

Ha személyes adatait át szeretné vinni és másnak átadni, ugyanúgy járunk el, ahogyan a hozzáférésnél – azzal a kivétellel, hogy az információkat elektronikus úton adjuk át / küldjük el Önnek. Ennél az esetnél minimum 14 napra van szükségünk.

Adatok törlése (végleges törlés). Következő joga az adatok törlésének joga (végleges törlés). Ilyen esetben az összes személyes adatát töröljük rendszereinkből és az alfeldolgozók rendszeréből, valamint a biztonsági mentésekből is. 14 napra van szükségünk a törlés jogának biztosításához.

Bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettség köt bennünket, pl. kiállított adóbizonylatokat a törvényben meghatározott időtartamra kell nyilvántartani. Ebben az esetben azokat a személyes adatokat töröljük, amelyet nem köt más jogszabály. A törlés befejezéséről e-mailben értesítjük.

Ha úgy érzi, hogy az adatait nem a jogszabálynak kezeljük, bármikor jogában áll kapcsolatba lépni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál. Örülnénk, ha erről a gyanúról értesítne bennünket, hogy javíthassuk az adott problémát.

Leiratkozás a hitlevélről illetve üzleti közleményről, ihletet tartalmazó e-mailről illetve termékinformációról és szolgáltatásról, e-mailt küldünk Önnek hozzájárulása alapján. Amennyiben Ön nem az ügyfelünk, csak a hozzájárulásával küldünk e-mailt. Mindkét esetben leiratkozhat az e-mailjeinkről a leiratkozás hivatkozásra kattintva.

Titoktartás.

Biztosítani szeretnénk, hogy az Ön személyes adatait feldolgozó munkatársaink kötelesek megőrizni a személyes adatok bizalmas kezelését és olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné személyes adatainak biztonságát. Ugyanakkor ez a titoktartás a velünk fennálló szerződéses kapcsolatunk megszűnése után is fennáll. Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki harmadik félnek.

Személyes adatok feldolgozásának az elve 2018.5.25-től hatályos.